Česká verze   English version
Diskografie
W. A. Mozart - C. Debussy

W. A. Mozart – Claude Debussy

Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek – 1. housle, Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Ladislav Kyselák – viola, Břetislav Vybíral – violoncello

Natočeno v refektáři bývalého premonstrátského kláštera v Brně-Zábrdovicích: 12.-13. září 1997 (Mozart) a 18.-19. října 1997 (Debussy).

Hudební režie: Petr Řezníček
Zvuková režie: Otakar Tajovský
Digitální střih: Petr Řezníček
Úvodní text: © prof. Adolf Sýkora, © PhDr. Miloš Štědroň
Translation: Erik Piper
Übersetzung: Markéta Fraňková
Foto: © Igor Zehl
Tisk: BRKO s.r.o., Brno

Vydavatel: © Janáčkovo kvarteto Brno 1997

Wolfgang Amadeus Mozart
Smyčcový kvartet B dur, KV 458 „Lovecký“ (26:20)
1. Allegro vivace assai (8:38)
2. Menuetto. Moderato (4:01)
3. Adagio (7:00)
4. Allegro assai (6:27)

Claude Debussy
Smyčcový kvartet g moll, op.10 (26:13)
5. Animé et trés decidé (6:41)
6. Assez vif et bien rythmé (3:35)
7. Andantion, doucement expressif (8:09)
8. Trés moderé (7:36)