Česká verze   English version
Spolupráce s umělci
Alfred Strejček

Alfred Strejček – umělecký přednes

Herec, recitátor, literát, autor celé řady literárně-hudebních projektů významných osob české historie, např. Karel IV., Komenský, Mácha, Janáček, Martinů atd.
Umělecká spolupráce a přátelství s tímto vynikajícím umělcem a člověkem se stala pro mne životní radostí, potěšením a inspirací. | www.alfredstrejcek.cz

Jaroslav Smýkal

Jaroslav Smýkal – klavír

Profesor JAMU, vynikající sólista a komorní hráč, realizoval stovky nahrávek, (např. kompletní klavírní dílo F. Schuberta), podnikl koncertní cesty do většiny evropských zemí.

Marcela Jelínková

Marcela Jelínková – klavír

Docentka JAMU, vynikající komorní hráčka a vyhledávaná korepetitorka.
Koncertuje v duu se svým manželem, světoznámým kontrabasistou Miloslavem Jelínkem.

Josef Popelka

Josef Popelka – varhany

Vítěz s titulem laureáta varhanní soutěže Pražského jara, profesor pražské konzervatoře a pedagog AMU, znamenitý sólista a vyhledávaný komorní partner a můj nejbližší kamarád již od studentských let.

Markus Nyikos

Markus Nyikos – violoncello

Profesor na Hochschule für Musik v Berlíně, vynikající interpret a pedagog, koncertuje po celém světě, má velmi blízký vztah k Leoši Janáčkovi a české hudbě. Více jak 40 let koncertuje v duu s prof. Jaroslavem Smýkalem.

Pavel Ciprys

Pavel Ciprys – viola

Všestranná osobnost, přední člen České filharmonie, violista Apollon kvarteta.
Vyvíjí vynikající aktivity komorní, sólové i nahrávací, zajímá se i o další obory, mj. je také magistrem teologie a v současné době končí studia na Právnické fakultě.

Miloslav Jelínek

Miloslav Jelínek – kontrabas

Dlouholetý sólokontrabasista Filharmonie Brno, profesor na JAMU, světově uznávaný sólista, pedagog a organizátor.
Jeho koncertní vystoupení jsou vždy velkým uměleckým zážitkem.

Martin Šranko

Martin Šranko – kontrabas

Profesor konzervatoře v Brně, člen Filharmonie Brno, znamenitý pedagog, sólista a komorní hráč.

KVARTETO APOLLON

KVARTETO APOLLON

Setkání se členy kvarteta je pro mě vždy velkým uměleckým i lidským zážitkem a potěšením.
Velmi si vážím pravidelné spolupráce na poli koncertním i nahrávacím.

MOYZESOVO KVARTETO

MOYZESOVO KVARTETO

Již letitá, radostná spolupráce ze společného muzicírování datující se z konce 80. let minulého století.
V současné době kvarteto čile koncertuje nejen na Slovensku, ale časté jsou koncerty v zahraničí, narůstá i počet nahraných nosičů CD.