Česká verze   English version
Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Profesor Ladislav Kyselák se zapsal v dějinách violové hry nejen jako mimořádný koncertní umělec, ale rovněž jako vynikající pedagog, který vychoval několik desítek violistů, z nichž se řada z nich pod jeho vedením stala laureáty interpretačních soutěží a v současnosti patří mezi špičkové interprety, jsou členy významných orchestrů v České republice i v zahraničí a někteří z nich se již věnují pedagogické práci.

Začátky pedagogického působení profesora Kyseláka spadají do roku 1982, kdy začal vyučovat na Konzervatoři Pardubice. Vyučoval zde jak hlavní obor, tak i komorní hru. K jeho nejvýznamnějším absolventům v tomto období patří Jiří Řehák, nyní člen České filharmonie. V roce 1986 ukončil Ladislav Kyselák působení v Pardubicích a jeho umělecké kroky vedly na Slovensko do Bratislavy, kde působil jako vedoucí skupiny viol ve Slovenské filharmonii. Současně pokračoval ve své pedagogické činnosti a vyučoval na bratislavské konzervatoři a na Vysoké škole múzických umení.

V roce 1989 bylo Ladislavu Kyselákovi nabídnuto místo violisty v Janáčkově kvartetu, což pro něj znamenalo návrat do rodného Brna a současně zahájení pedagogického působení na Janáčkově akademii múzických umění. Zde kromě hlavního oboru vyučoval také komorní hru a dějiny a literaturu nástroje. Kromě pedagogické práce se věnoval také činnosti organizační. Řadu let byl vedoucím Katedry strunných nástrojů a byl rovněž členem prezidia Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, jíž je JAMU v Brně pořadatelem.

Během svého pedagogického působení na JAMU v Brně vychoval prof. Kyselák řadu vynikajících absolventů, uveďme alespoň některé z nich:

Pavel Ciprys – zástupce vedoucího viol v České filharmonii, člen Kvarteta Apollon, laureát soutěží (např. Beethovenův Hradec – 2. cena), komorní hráč i sólista, četné nahrávky CD, TV, rozhlasové.

Dominik Trávníček – druhý zástupce vedoucího viol v České filharmonii, laureát soutěže Beethovenův Hradec, znamenitý komorní hráč.

Veronika Lénártová – absolventka JAMU a Univerzity v Haagu, první absolventka doktorského studijního programu, nyní členka Rotterdam Symphony Orchestra, věnuje se sólové i komorní činnosti.

Kyoko Uehara (Japonsko) – pedagogicky činná v Naganu, členka různých komorních seskupení.

David Šlechta – více jak pět let byl členem Osaka Symphony Orchestra, nyní působí ve Filharmonii Brno, vyvíjí činnost sólovou i komorní (Matysovo kvarteto) a od roku 2013 po úspěšně vykonaném konkurzu vyučuje na JAMU v Brně.

Klára Hegnerová – působila v orchestru ND v Brně, nyní je členkou violové skupiny Filharmonie Brno, členka Korngold kvarteta (dříve Di Gioia), získala řadu kvartetních soutěžních ocenění (např. 1. cena na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v r. 2010).

Petr Pšenica – zástupce vedoucího viol ve Filharmonii Brno, je členem komorních sdružení a vystupuje sólově.

Juraj Madari – člen Slovenského komorního orchestru, komorní i sólový hráč.

Martin Petrík – člen Slovenského komorního orchestru, aktivní je rovněž v oblasti komorní hudby i dirigování.

Pedagogická činnost Ladislava Kyseláka se neomezovala pouze na mateřské instituce. Vyučoval na mistrovských interpretačních kurzech doma i v zahraničí. Jmenujme např. mistrovské kurzy v Nagoyi (Japonsko), v Seoulu (Jižní Korea), v Helsinkách – Sibeliova akademie (Finsko). V posledních letech svého života rovněž pravidelně dojížděl na univerzitu v Regensburgu (Německo).

Žáci prof. Kyseláka vzpomínají na svého profesora jako na pedagoga přísného, ale laskavého. Jeho práci charakterizovala nejen důslednost a vysoká odbornost, ale především láska k hudbě a umělecká pokora. Mnohé si jistě jeho absolventi odnesli do svého profesního života a budou tak pedagogický i umělecký odkaz profesora Ladislava Kyseláka předávat dalším generacím.

Prof. Miloslav Jelínek