Česká verze   English version
Diskografie
Leoš Janáček

Leoš Janáček

Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“

Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“

Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek – 1. housle, Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Ladislav Kyselák – viola, Břetislav Vybíral – violoncello

Nahráno v refektáři bývalého premonstrátského kláštera v Brně-Zábrdovicích ve dnech 17. a 18. 7. 1998.

Zvuková režie: Dobroslav Kubík
Hudební režie: Aleš Podařil
Hudební spolupráce: Adolf Sýkora
Průvodní slovo: Miloš Štědroň
Produkce: Jaroslav Vojáček, Pavel Procházka
Foto: archiv Janáčkova kvarteta
Design: © Antalovská 1998, litografie AVAS s.r.o.

Vydavatel: © Český rozhlas Brno 1998

Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“
1. Adagio. Con moto (4:17)
2. Con moto (4:23)
3. Con moto (3:53)
4. Con moto (5:32)

Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
5. Andante (6:14)
6. Adagio (6:28)
7. Moderato (6:27)
8. Allegro (8:43)

Celkový čas: 46:36