Česká verze   English version
Diskografie
Důvěrné listy Leoše Janáčka
Důvěrné listy Leoše Janáčka

Důvěrné listy Leoše Janáčka

Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“ (1923)
Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“ (1928)
Výběr z korespondence mezi Leošem Janáčkem a Kamilou Stösslovou
Literární kompozici připravili PhDr. Svatava Přibáňová a Alfred Strejček.

Jitka Molavcová, Alfred Strejček

Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek – 1. housle, Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Ladislav Kyselák – viola, Břetislav Vybíral – violoncello

Natočeno ve dnech 12. a 13. září 2007 v sále Chrudimské besedy.

Hudební režie: Jaroslav Krček
Zvuková režie: ing. Václav Roubal a Karel Soukeník
Sleeve note: © 2007 Svatava Přibáňová
Grafické zpracování obalu: © 2007 Petr Tejkal

Vydal © Clarton 2007/CQ 0081-2 031

1. Cit lásky (0:23)
2. Adagio. Con motto (4:03)
3. Setkání Leoše Janáčka a Kamily Stösslové (4:35)
4. Con motto (4:19)
5. Con motto. Vivace. Andante (3:38)
6. O Kreutzerově sonátě (0:58)
7. Con motto. Adagio (5:15)
8. Dopisy Leoše Janáčka a Kamily Stösslové z let 1918–1927 (17:28)
9. Andante. Con motto. Allegro (6:19)
10. Kamila Stösslová se vyznává Leoši Janáčkovi (2:16)
11. Adagio. Vivace (6:14)
12. Moderato. Adagio. Allegro (6:20)
13. Úspěch Listů důvěrných, poslední setkání v létě 1928 (2:07)
14. Allegro. Andante. Adagio (8:04)

Celkový čas: 72:16