Česká verze   English version
Diskografie
J. Haydn - L. Janáček - A. Dvořák

Joseph Haydn – Leoš Janáček – Antonín Dvořák

Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek – 1. housle, Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Ladislav Kyselák – viola, Břetislav Vybíral – violoncello

Natočeno v refektáři bývalého premonstrátského kláštera v Brně-Zábrdovicích v lednu 2000.

Hudební režie: Petr Řezníček
Zvuková režie: Otakar Tajovský
Digitální střih: Petr Řezníček
Úvodní text: © Dr. Jiří Beneš
Foto: © František Maršálek
Grafická úprava: © Vladimír Tesárek

Vydavatel: © 2000 Janáčkovo kvarteto & Editio Moravia Brno

Joseph Haydn

Smyčcový kvartet Es dur, op. 33 č. 2 (16:44)
1. Allegro moderato,cantabile (5:02)
2. Scherzo. Allegro (3:21)
3. Largo e sostenuto (4:48)
4. Finale. Presto (3:18)

Leoš Janáček

Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“ (18:05)
5. Adagio. Con moto (4:13)
6. Con moto (4:29)
7. Con moto. Vivace. Andante (3:42)
8. Con moto. Adagio (5:30)

Antonín Dvořák

Smyčcový kvartet F dur, op. 96 „Americký“ (24:59)
9. Allegro ma non troppo (7:09)
10. Lento (7:42)
11. Molto vivace (3:56)
12. Finale. Vivace ma non troppo (5:48)

Celkový čas: 59:54