Česká verze   English version
Diskografie
Joseph Haydn
Joseph Haydn

Joseph Haydn: Sedm posledních slov našeho Vykupitele na kříži Hob. III:50-56

Promluvy na motivy evangelií a básníka Jaroslava Durycha napsal a přednáší Alfred Strejček.

Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek – 1. housle, Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Ladislav Kyselák – viola, Břetislav Vybíral – violoncello

Nahráno v Arcibiskupském paláci (Slavnostní dvorana) v Olomouci ve dnech 20. a 21. ledna 2006.

Hudební režie: Jaroslav Krček
Zvuková režie: Václav Roubal & Karel Soukeník

Grafická úprava: © Petr Tejkal
Vydavatel: © ArcoDiva 2006/UP 0093 – 2 231 | www.arcodiva.cz

1. Prolog (0:56)
2. Introdukce – Maestoso ed Adagio (5:54)
3. Promluva prvá (1:21)
4. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí | Sonáta č. 1 – Largo (6:52)
5. Promluva druhá (1:22)
6. Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji | Sonáta č. 2 – Grave e Cantabile (7:03)
7. Promluva třetí (1:06)
8. Ženo, hle tvůj syn! Synu, hle tvá matka! | Sonáta č. 3 – Grave (8:11)
9. Promluva čtvrtá (1:12)
10. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? | Sonáta č. 4 – Largo (6:15)
11. Promluva pátá (0:48)
12. Žízním | Sonáta č. 5 – Adagio (6:26)
13. Promluva šestá (0:35)
14. Je dokonáno | Sonáta č. 6 – Lento (6:49)
15. Promluva sedmá (1:19)
16. V ruce tvé, otče, poroučím ducha svého | Sonáta č. 7 – Largo (6:02)
17. Zemětřesení – Presto e con tutta la forza (1:54)
18. Epilog (0:57)

Celkový čas: 65:19